HYRJE

“MONTCARTON“ sh.p.k.. Podgorica është një kompani që ju ofron një zgjidhje maksimale në të gjithë aspektet e dizenjos grafike. Shfrytëzoni mundësine që ne t,ju ndihmojmë në realizimin e projekteve të ndryshme duke filluar që nga konceptimi dhe deri tek finalizimi i projektit në fjalë.

Ne prodhojmë ambalazhe kartoni komerciale të dimensioneve të ndryshme, etiketa, qese, dhe grupi ynë kreativ ju ofron në të njëjtën kohe asistencë dhe ndihmë për cdo kërkese apo pyetje që mund të lindë gjatë proceseve të ndryshme, në mënyrë që ambalazhimi i produktit të jetë sa më cilësor dhe të siguroje nje sukses të lartë prezantimi tek klientët.

Dëshirojme të jemi numri 1, kompania juaj më e favorizuar për ambalazhimin dhe paketimin e produkteve tuaja, dëshirojmë të jemi partneri juaj i besuar i cili ju ofron një cilësi të klasit të parë dhe njëkohësisht një zgjidhje moderne grafike.

Historia

 

 
 
 

Kontakt

MONTCARTON d.o.o.
Adresë: Donji Kokoti bb
81000 Podgorica
Montenegro
Telefon.: +382 20 891 892
Mob: +382 69 315 456
Fax: +382 20 891 243
e-mail: montcarton@t-com.me
www.montcarton.com

 
 
   

Design by Luka Filipovic :: Copyright© MONTCARTON, 2008. All rights reserved.