PROCESI I PRODHIMI

  • Përgatitja kompjuterike e shtypit.
  • CTF ose CTP. (Color to film ose color to print.)
  • Offset shtypi.
  • Stanz (ndarja/prerja)
  • Ngjitja.
  • Plastificimi me proces të ftohtë.
  • Mbulesa ujore-dispersive ose mbulesa me UV llak.
  • Procese të tjera të veçuara që ndihmojnë për finalizimin e produktit.

 
 
 
 

Kontakt

MONTCARTON d.o.o.
Adresë: Donji Kokoti bb
81000 Podgorica
Montenegro
Telefon.: +382 20 891 892
Mob: +382 69 315 456
Fax: +382 20 891 243
e-mail: montcarton@t-com.me
www.montcarton.com

 
 
   

Design by Luka Filipovic :: Copyright© MONTCARTON, 2008. All rights reserved.