PROGRAMI PRODHUES I MONTCARTON

Përgatitja e lartë e punonjësve ndihmon në arritjen e një niveli të lartë cilësor të shtypit offset, me bojra ujore apo UV llak me ndriçim të lartë. Prodhojmë ambalazhe me përbërje krom-kartoni të cilat përmbushin kërkesat individuale të klientëve. Kryesisht prodhojme për kompanitë në rajon siç janë: Kombinati i Duhanit – Podgoricë, Hemomont Crna Gora, ICN Crna Gora, Prodental Farma – Shqipëri, Profarma – Shqipëri, Radofarma – Shqipëri, HABIT Farm – Serbi, Bosna Lijek – Bosnjë dhe Hercegovinë, GIEFFE – Itali, Cotonella – Itali, Riviera Crna Gora, Interbrew – Birra e Nikshiqit, Kombinati i Aluminit – Podgoricë, Novit Pharm Crna Gora, Vital Vrbas – Serbi, etj, etj.

NE PRODHOJMË PËR INDUSTRINË E:

AMBALAZHI I KASHIRUAR

Kashirimi është procesi i ngjitjes përsipër i letrës valovite (letër e dallgëzuar) në karton. Përdoret kryesisht për ambalazhe ekskluzive dhe me një sukses të lartë mund të përdoret si zëvendësuese për ambalazhet voluminoze dhe tepër të forta të cilat ofrohen me një çmim më të lartë.

KUJDESI PËR MJEDISIN

Si një kompani me përgjegjësi dhe ndërgjegjje të lartë, MONTCARTON rregullisht veçon materialet e panevojitshme ose të papërdorueshme më tej dhe i reciklon duke pasur parasysh rëndësine e ruajtjes së mjedisit. Ndërmjet një rrjeti bashkëpunues në të gjithë Malin e Zi, ne grumbullojmë mbeturinat, i asortojmë dhe dorëzojmë kompanive të cilat merren me prodhimin e letrës si lëndë e parë.

 
 
 

Kontakt

MONTCARTON d.o.o.
Adresë: Donji Kokoti bb
81000 Podgorica
Montenegro
Telefon.: +382 20 891 892
Mob: +382 69 315 456
Fax: +382 20 891 243
e-mail: montcarton@t-com.me
www.montcarton.com

 
 
   

Design by Luka Filipovic :: Copyright© MONTCARTON, 2008. All rights reserved.