Komercijalne kutije2020-08-06T16:43:52+00:00

KOMERCIJALNA KARTONSKA AMBALAŽA

Šta su komercijalne kutije?

Pod komercijalnim kutijama podrazumijevamo ambalažu u koju se pakuju isključivo gotovi proizvodi.

Komercijalne kutije se od transportnih razlikuju, prije svega, po dizajnu i izgledu, koji je za KOMERCIJALNU KARTONSKU AMBALAŽU od izuzetne važnosti.

Proizvod se pakuje u komercijalnu ambalažu i direktno se prodaje potrošaču, zbog čega se komercijalna ambalaža naziva i maloprodajnom ili potrošačkom ambalažom.

Ambalaža jeste ono što prvo dolazi u neposredni kontakt sa potrašačem i samim tim svojom bojom, oblikom, veličinom i dizajnom značajno utiče na bolji plasman proizvoda.

Danas je konkurencija na tržištu velika i od izuzetne važnosti je da budete orginalni i prepoznatljivi.

Od kog materijala se prave komercijalne kutije?

Komercijalne kutije se pretežno izrađuju od HROMO KARTONA različitih debljina. Zaštita štampe se vrši nanošenjem vodenog laka, UV laka, ili plastifikacijom.

Dobar dizajn i privlačan izgled?

Dizajn i izgled je upravo ono što potrošač prvo vidi i ono što ga privuče da baš vaš proizvod bude njegov izbor.

Da li je IZGLED i DIZAJN ono što i ti prvo primjetiš kada se zainteresuješ za određeni proizvod?

Ako je tvoj odgovor DA, onda je MONTCARTON pravo mjesto gdje treba da se obratiš! Mi vam pomažemo da dođete do idealnog rješenja za pakovanje u kom će vaš proizvod biti prepoznatljiv i jedinstven na tržištu.

Kontaktirajte nas!