Proizvodni proces 

Kompjuterska priprema štampe
CTF ili CTP                             
Offset štampa
Štancanje
Lijepljenje
Kaširanje
Plastifikacija (hladna)
Vodo-disperzivno ili UV lakiranje
Druge vrste dorade i finalizacije

 
 
 
 

Kontakt

MONTCARTON d.o.o.
Adresa: Donji Kokoti bb
81000 Podgorica
Montenegro
Telefon.: +382 20 891 892
Mob: +382 69 315 456
Fax: +382 20 891 243
e-mail: montcarton@t-com.me
www.montcarton.com

 
 
   

Design by Luka Filipovic :: Copyright© MONTCARTON, 2008. All rights reserved.