Proizvodni proces2018-11-02T08:36:26+00:00

Proizvodni proces

Kompjuterska priprema štampe
CTF ili CTP
Offset štampa
Štancanje
Lijepljenje
Kaširanje
Plastifikacija (hladna)
Vodo-disperzivno ili UV lakiranje
Druge vrste dorade i finalizacije

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts